I Moravské zemské hnutí kandiduje do europarlamentu

BRNO - Moravské zemské hnutí (MZH) bude samostatně kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019.

Kandidátku povede Vladan Ševčík, odborník na energetiku, vinař a člen Rady Moravského zemského hnutí.

"Naším hlavním a zastřešujícím tématem je decentralizace, subsidiarita a rozvoj konceptu Evropy regionů se silnou Evropskou unií a zároveň významnou rolí jednotlivých zemí v jejím rámci. Našimi dalšími zásadními tématy jsou energetika nebo životní prostředí. Cílem MZH ve volbách je oslovit voliče, kteří si chtějí sami rozhodovat o důležitých záležitostech v regionu, abychom v pozicích europoslanců mohli aktivně iniciovat decentralizaci státní správy směrem k samosprávě čili občanovi. Tím docílíme přesunu části bohatství z mocenských center zpět do regionů, tedy tam, odkud pochází," uvedl Ševčík.

Kandidátka bude dále složena ze zastupitelů a členů Moravského zemského hnutí, z nichž lze jmenovat například znojemského zastupitele a historika Jiřího Kacetla, zastupitelku Račic-Pístovic a sociální pracovnici v nestátní neziskové organizaci Ladu Bastlovou nebo Jiřího Pelku, lingvistického administrátora pro Radu Evropské unie v Bruselu. Kandidátku doplní například královopolský zastupitel a pedagog Ondřej Hýsek, předseda MZH, brněnský podnikatel a sportovec Pavel Trčala, místopředseda MZH, Čechy budou zastoupeny Ing. Danou Staňkovou ze Suchdola nad Lužnicí.

„Mám energii a chuť pro Vás pracovat“, říká  Ševčík, kandidát MZH na poslance Evropského parlamentu. Připravujeme low-cost kampaň, do níž však vložíme naši energii i naše moravská srdce.

Evropa má v budoucnu být podle něj jednotná v různorodosti, a to prostřednictvím posílení vlivu zemí a regionů a oslabení moci tzv. národních států. Morava má v Evropě hrát roli sebevědomé země, která o svých záležitostech rozhoduje prostřednictvím regionálního parlamentu a zodpovědně se tak podílí na směřování EU.

Moravské zemské hnutí jedná o svém členství v Evropské svobodné alianci (EFA), straně Evropského parlamentu. Delegace MZH se 8. 3. 2019 zúčastní Valného shromáždění EFA v Bruselu, kde budou zástupci 46 politických stran a hnutí z celé Evropy hlasovat o statutu pozorovatele MZH u EFA.

Ing. Vladan Ševčík má 44 let a dlouhodobě se zajímá o politické dění kolem sebe. Profesně je energetikem, od absolvování VŠ pracuje v energetice v různých řídících pozicích. V současnosti je specialistou výcviku personálu jaderných elektráren v Brně, kde připravuje nové zaměstnance na jejich náročná povolání. Relaxuje na kole nebo prací na vinici, kde má dost času na přemýšlení. Je ženatý, je otcem dvou dětí.

Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno v dubnu 2018. Navazujeme na činnost Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko. Prosazujeme program obnovy moravské zemské samosprávy po vzoru vyspělých západoevropských demokracií v rámci decentralizované České republiky a uvnitř Evropské unie při širokém uplatňování principu subsidiarity. Usilujeme o udržení a rozvoj občanské společnosti a lidských práv v ČR, naše hodnotové ukotvení vyjadřují ideje demokracie, eurofederalismu v podobě Evropy regionů a zemské samosprávy.

Evropská svobodná aliance (European Free Alliance, EFA) je evropská politická strana, členská strana Evropského parlamentu, spolu se Zelenými v rámci skupiny EFA-Greens. Podporuje různé formy samosprávy a sebeurčení evropských regionů a jejich obyvatel. EFA zdůrazňuje ochranu lidských práv, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost.

(niv)