Ochranáři dají turistům v Moravském krasu vánoční dárek

BLANSKO - Začátkem prosince 2018 bude zkolaudován most pro pěší přes Křtinský potok, který nahradil ten zřícený, jehož celodřevěná konstrukce dosloužila. Investorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Správa CHKO Moravský kras.

Turisté tak dostanou v prosinci od ochranářů pěkný vánoční dárek. 

Most je trvanlivější základové konstrukce beton - železo, pochůzná plocha a zábradlí jsou ze dřeva a obložení koryta potoka pod mostem je z vápencového kamene. Dnes již těleso mostu stojí, provádí se poslední terénní úpravy a blíží se prosincová kolaudace a uvedení do provozu. Most by měl odolat i velké vodě, nicméně po většinu roku je v součaných suchých letech koryto potoka suché a Křtinský potok je zkryt v podzemí, které je z větší části zcela neznámé. Počasí se však může kdykoliv změnit a všichni bychom se jistě těšili na vydatnou sněhovou nadílku. Most je velmi podobný turistickým mostům v údolí Říčky, kde investorem byly Lesy ČR - LS Bučovice.

Most se nachází v národní přírodní rezervaci Býčí skála a není určen cyklistům, ale pouze pěším turistům, protože přes něj nevede cyklotrasa natož cyklostezka. Připomeňme si, že pokud na Býčí skále v příštím roce zahnízdí opět sokoli, bude most včetně modré turistické trasy až k jeskyni Býčí skála od dubna do června obousměrně uzavřen.

U nového mostu se nachází směrem k Adamovu tzv. Otevřená skála, což je malý lom s krátkým otevřeným úsekem podzemního Křtinského potoka, a dál vyvěračka Křtinského potoka, směrem ke Křtinám stojí mohutná skalní stěna Zub času, která jakoby chtěla údolí přehradit podobně jako Čertova stěna u Lipna. Tato skalní stěna, vlastně skalní ostroh nemá v Moravském krasu jinde obdoby.

(niv)