Knihovna s hřebenem - nová atrakce Boskovic

Podobu nové knihovny vytvořil architekt Fránek.

BOSKOVICE (okr. Blansko) - Do Boskovic míří zástupy turistů za jejich historickou architekturou. Novým lákadlem kromě zámku, hradu, radnice nebo židovského města by se v budoucnu mohla stát nová budova tamní knihovny.

Mohla by totiž mít místo střechy sedm hřebenů, a to jako připomínka bohaté historie města.

 

Podobu knihovny navrhl architekt Zdeněk Fránek. Objekt by tak připomínal nejen pověst o založení města, ale i šlechtický rod pánů z Boskovic, jejichž sedmizubý hřeben má dosud toto město ve svém znaku.

 

„Boskovice mají potenciál být krásným městem. Půvabná historická architektura by měla mít přesah do současnosti. Boskovice potřebují nový symbol, nový začátek. Postavit knihovnu je pro město symbolické. Nová knihovna Boskovic mluví řečí uctivou k minulosti, mluví prastarým jazykem, ale je soudobá, protože je navržena dnes. Je cen­trem poznávání a setkávání všech Boskovičáků napříč generacemi. Je strategicky umístěna, obsahuje demokratický prostor. Sama humani­zuje svou nepříliš citlivou původní formu. Je sedmizubým hřebenem původní gotické struktury náměstí, přes to je však moderní knihovnou - novým symbolem soudobých Boskovic,“ uvedl Fránek ke svému záměru.

 

Boskovicové patřili k nejmocnějším šlechtickým rodům na Moravě. Podle legendy jednou moravský markrabě zabloudil na lovu v tamních lesích. Postaral se o něj ptáčník Velen, za což mu panovník udělil Boskovicko v léno a jako poděkování za to, že mu Velen nabídl přístřešek nakrmil jej, umyl a rozčesal mu vlasy, mu dal do jeho erbu sedmizubý hřeben.

 

„Návrh architekta Fránka vedení města velmi zaujal. Zatím máme na stole jeho studii. Do konce letošního roku bychom mohli mít projektovou dokumentaci, z níž vyplyne, kolik bude stavba knihovny stát,“ uvedl mluvčí radnice Jaroslav Parma. Připomněl, že současná městská knihovna sídlí již dvacet let ve stísněných podmínkách přímo na městském úřadě.

 

(niv)

 

 

 

Vizualizace - Mú Boskovice