Vystavili vzácný Mendelův rukopis

BRNO - Originální rukopis Gregora Johana Mendela nazvaný Pokusy s rostlinnými hybridy zařadilo do své stálé expozice Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity (MU).

 Podle odborníků jde o zcela jedinečný dokument, který představuje počátky vědního oboru genetika. Nově bylo otevřeno také v uplynulých dnech vybudované Muzeum starobrněnského opatství, v němž Mendel žil a pracoval, a které je s Mendelovým muzeem propojeno.

 

Rukopis je vlastnictvím Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, které se s MU domluvilo na jeho trvalém vystavení, a zapůjčilo jej Mendelovu muzeu. „Jde o vzácný předmět, a abychom jej mohli vystavit, museli jsme pořídit speciální vitrínu, v níž bude uložen. Ta bude uzamčena čtyřmi klíči, jež budou mít v držení představitelé Masarykovy univerzity, Biskupství brněnského, města Brna a Jihomoravského kraje,“ uvedl ředitel muzea Ondřej Dostál.

 

Mendel přednesl výsledky svých pokusů na rostlinách v roce 1865 na zasedáních Přírodovědného spolku v Brně a o rok později práci Pokusy s rostlinnými hybridy publikoval. V té době však nebyly jeho pokusy doceněny a Mendel byl jako zakladatel genetiky znovuobjeven až ve 20. století. Rukopis práce byl tehdy majetkem opatství, po druhé světové válce se však ztratil. Jeho stopy se objevily až v 90. letech v Německu a do Brna se vrátil v roce 2012.

 

Vystavení rukopisu není jediným výsledkem více než desetileté spolupráce Masarykovy univerzity a starobrněnského opatství. Současně s vystavením rukopisu byla otevřena nová expozice přibližující historii a umělecké sbírky opatství. Muzeum starobrněnského opatství je propojeno s Mendelovým muzeem a návštěvníci tam naleznou dvě obrazárny a předměty připomínající historii zakladatelky kláštera Elišky Rejčky a řádu cisterciaček.

 

Část muzea je pak věnována historii augustiniánů v Brně, která započala již v 14. století, a je doplněna autentickými předměty z depozitářů opatství. „Je to pro nás velký okamžik, jelikož můžeme zpřístupnit naši historii a náš vztah k tomuto městu," podotkl Jan Biernat z Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina.

 

(niv)

 

 

 

Foto:

 

- Na snímku ředitel muzea Ondřej Dostál a zástupce řádu Jan Biernat.

 

- Fotografie zachycuje Mendelův vzácný rukopis.

 

Foto- archiv MU