Zoo Brno střílející ryby!

Proudem vody jsou schopny sestřelit cvrčky na břehu.

BRNO - Pokud existuje na světě někdo, kdo umí skutečně perfektně plivat, tak jsou to takzvané střílející ryby.

Říká se jim stříkouni a jsou novinkou v brněnské zoologické zahradě. Plivání, tedy konkrétně stříkání vody z úst je součástí jejich loveckých dovedností. Původním domovem těchto podivných ryb jsou příbřežní oblasti od Indie až po Tichomoří.

 

Netradiční jméno získali díky své neobvyklé lovecké technice. Umí se mírně vynořit nad hladinu a vyplivnout proud vody tak, že s ním srazí do vody hmyz. Jejich kořistí jsou obvykle cvrčci. Zahrada získala hejno deseti těchto ryb od soukromého chovatele z Německa. Návštěvníci zoo je najdou v pavilonu Exotárium, kde mají své akvárium.

 

“Chytají hmyz nad vodní hladinou, ale velmi neobvyklým způsobem. Jiné druhy uloví odpočívající hmyz nad hladinou skokem, zatímco stříkouni se naučili srážet potravu velmi přesně mířenými proudem (kapkami) vody, který vystřelují z tlamky. Dokáží velmi přesně mířit na vzdálenosti více než jeden metr,” vysvětlil kurátor chovu ryb Petr Šrámek.

 

Mladé ryby se této precizní střelecké technice musí postupně učit. Stříkouni v brněnské zoo toto umění už ovládají a předvádí ho pravidelně při krmení cvrčky.

 

V Zoo Brno již byli stříkouni v minulosti chováni. Bylo to ale v akváriu, které jim neumožnilo použít tuto unikátní loveckou techniku, protože bylo plně napuštěné vodou. “To stávající je proto úmyslně napuštěné jen do poloviny a část nad hladinou je koncipována tak, aby umožnila stříkounům sestřelovat hmyz z rostlin a dekorací,” vysvětlil Šrámek.

 

V expozici plave hejno dvou druhů stříkounů - pětitrnných (Toxotes chatareus) a lapavých (Toxotes jaculatrix). Stříkouny pětitrnné navíc chová Zoo Brno jako jediná v České republice i na Slovensku. Společně se stříkouny obývá obnažené skalní římsy akvária i skupinka obojživelných ryb lezců.

 

(niv)

 

Foto - Zoo Brno