Brněnští popeláři posilují vozový park

Brněnští popeláři posilují v těchto dnech svůj vozový park. Společnost SAKO Brno totiž pořídila v rámci modernizace sedm nových vozidel, která splňují nejpřísnější normy a požadavky na šetrnost k životnímu prostředí i bezpečnost provozu.

 

Do vozového parku tak nově přibude třístranný sklápěč, jejž využije Spalovna k odvozu škváry. Zbylých šest vozů nalezne uplatnění na středisku svozu velkoobjemových kontejnerů. Všechny jsou dvounápravové, mají automatizovanou převodovku a splňují podmínky pro přepravu nebezpečných odpadů (ADR).

„Dva valníky se začnou používat pro rozvážení nových odpadových nádob a k výměně za poškozené a také pro odvoz televizorů, monitorů či dalších vyřazených elektrozařízení z 37 brněnských sběrných středisek odpadů. Čtyři hákové nosiče budou využívány na dopravu velkoobjemových kontejnerů. Dva z nich mají nosnost 10 tun a zbylé 6 tun,“ uvedl šéf městské firmy Jiří Kratochvil.

Firma podle něj klade důraz na to, aby vozidla pohybující se v ulicích města byla bezpečná, s nízkými emisemi a hlučností. Současně proběhla optimalizace svozových tras, tak aby vozidla jezdila efektivně a respektovala provoz ve městě. Nová auta jsou zachycena na snímcích.

SAKO Brno je akciová společnost, jejímž vlastníkem je město Brno. Poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro města, obce, obchodní společnosti, živnostníky a občany. Disponuje moderním vozovým parkem se 30 specializovanými vozidly, která se starají o svoz komunálního a tříděného odpadu. Firma v Brně zajišťuje svoz z téměř 55 tisíc sběrných nádob na směsný komunální odpad a přes 4 tisíce nádob určených k odkládání separovaného odpadu.

Text: Jan Marek, foto: SAKO Brno