Lávka spojí velkomoravské památky

MIKULČICE (okr. Hodonín) - Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 30. července 2018 schválila přijetí návrhu na uzavření smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky „Zhotovitel stavby – Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice - Kopčany“, která je uzavírána mezi Jihomoravským krajem jako objednatelem a společností vystupující pod názvem „Společnost LÁVKA PŘES MORAVU – Doprastav STAVOKOV“.

V Ivančicích představili jubelijní stokorunu

IVANČICE (okr. Brno-venkov) -  V prostorách obřadní síně městského úřadu v Ivančicích se ve čtvrtek 26. července 2018 za přítomnosti hejtmana Bohumila Šimka uskutečnila slavnostní prezentace jubilejní stokoruny.

Morava se pohybuje na hranici sucha!

BRNO - Vydatné deště na konci minulého týdne na Moravě pomohly mírně zvednout hladinu řek. Povodí Moravy, s. p. však stále eviduje hranici sucha zhruba na čtvrtině z dvou set měřicích míst, na začátku minulého týdne šlo o třetinu.