Letos to musí vyjít... Boskovice bojují o celostátní titul historického města roku již 10 let

Představitelé města doufají, že letos konečně získají celorepublikové prvenství a titul historické město.

Už potřetí totiž vyhrály krajské kolo. Boskovice pravidelně investují do obnovy historické části. Letos na opravy městské památkové zóny plánují vynaložit víc než 1,7 milionu korun. Město chce opravit střechu zámeckého skleníku loni poničenou orkánem. „Chystá se také obnova podlahy ve sklepení budovy rezidence, kterou napadla dřevomorka,“ řekla místostarostka Dagmar Hamalová.

Boskovické židovské město je nejzachovalejší židovskou památkou

Městu se daří dlouhodobě získávat dotace na obnovu památkové zóny a pečuje o ni podle regulačního plánu. Aktuálně je schválený plán obnovy pro roky 2018 až 2024. Jednou z významných památek v Boskovicích je židovské město, které se rozkládá v jižní části Boskovic na ploše 5 hektarů. Patří k nejzachovalejším židovským památkám v České republice. Celé je památkově chráněno jako urbanistický celek a je propagováno každoročním festivalem Boskovice - Festival pro židovskou čtvrť, který letos proběhne od 5. do 8. července. Festival, jenž pořádá UniJazz, má unikátní atmosféru a jeho kulisami jsou celé Boskovice.

Naprosto unikátní židovská čtvrť 

Naučná stezka židovskou čtvrtí v Boskovicích začíná u  Židovské brány, což je jediná dnes existující brána do bývalého ghetta. Její stavba byla dokončena 25. srpna 1753. Bývala opatřena vraty, která se na noc uzavírala. Od roku 1926 Židé usilovali o její zbourání, ale nedostali povolení. Definitivní zákaz zbourání vydal Emil Hácha, pozdější protektorátní prezident. V roce 1994 byla brána opatřena replikou starobylého svítidla, roku 1998 byly v bráně osazeny dva kovové sloupky, aby nedocházelo ke stálému poškozování brány automobily.

Stopy historie

Následuje celá řada obytných domů v Plačkově ulici, z nichž nejzajímavější je č. 27, který patří k nejstarším v ghettu. Jeho sklep je v renesančním slohu, nadzemní jádro domu je barokní. Byl obnoven po požáru roku 1823 Benediktem Fuchsem a dalšími třemi spolumajiteli. Koncem 19. století se sem přistěhoval z Vídně rituální řezník Fleischmann s rodinou. Jejich dcera Rosa chodila v Boskovicích do židovské školy a odešla do Vídně, kde se stala novinářkou. Tam se seznámila s Jiřím Dimitrovem, vedoucím bulharského dělnického hnutí, který za ní tajně dojížděl i do Boskovic. Po známém lipském procesu, na němž byl Dimitrov osvobozen z obvinění ze zapálení říšského sněmu, se Rosa za Dimitrova provdala a žili v Sovětském svazu. Fleischmannova rodina se za nimi odstěhovala. Syn Bernard Fleischmann bojoval jako dělostřelec ve Svobodově armádě. Fleischmannovi se po válce vrátili do Boskovic.

Továrna, škola, synagoga

Kromě domů je zde i bývalá továrna - Velenova 3/ č.p. 610, kterou zbudoval Moritz Saxl asi roku 1880 pro výrobu plechových a dřevěných krabiček. Po roce 1918 zde bylo sídlo Okresní péče o mládež, později mateřská škola (ještě po roce 1950), pak výrobna konfekce. Nyní sídlo pobočky Moravského zemského archivu Brno. Také Židovská škola. Na nároží ulic Pod Klášterem a Velenova stávala od konce 18. století židovská normální škola. Od roku 1856 zde byla židovská mateřská a dívčí škola. Před ní byla po roce 1900 postavena tělocvična spolku Makkabi. Zanikla po druhé světové válce stejně jako nárožní domek, původně sídlo učitele. 

V Traplově ulici bývala synagoga minor. Hranici ghetta v dnešní Traplově ulici tvořila ohradní zeď (parkán) zahrady pana faráře. Dodnes je na jejím nároží vidět železnou tyč, k níž se upevňoval hraniční řetěz od protějšího domu. Bohužel tato ulice byla nejvíce postižena sanací po roce 1945. Největší ztrátu představuje zánik takzvané synagogy minor, podle místní tradice nejstarší boskovické synagogy. Existovala už v 16. století v řadovém domě č. 7 v jeho prvním patře, zatímco v přízemí byla náboženská škola. Zachovala se jen Synagoga maior. Její starou část postavil roku 1639 Sylvestr Fiota původem z italského města Chiavenny. Všechny synagogy a modlitebny v Boskovicích patřily ortodoxnímu směru.

Krajské kolo ještě neznamená vítězství

V historickém sklepení bude po opravě podlahy umístěna expozice Muzea regionu Boskovicka. „Bude zaměřená na pohádky a pověsti regionu severního Blanenska,“ řekla Hamalová. Boskovice usilují o celostátní titul historické město roku opakovaně víc než deset let. Krajské kolo už několikrát vyhrály, v celorepublikovém hodnocení skončily v letech 2004 a 2013 druhé. „Výsledek bude vyhlášený ve Španělském sále Pražského hradu 17. dubna,“ uvedla Dagmar Hamalová.

Boskovicím podle ní účast v soutěži přináší vyšší počet turistů, kteří do města přijedou. Město k návštěvě nabízí zámek, hradní zříceninu, zachovalé historické centrum a židovské město. Navíc je vhodným východištěm do krajiny Drahanské vrchoviny.