Silnice v Kuřimi je průjezdná o tři týdny dříve Přišlo to na 22 milionů korun

Tři týdny před termínem – 9. října 2015 - byl za přítomnosti hejtmana Michala Haška a dalších představitelů kraje otevřen průtah Kuřimí.

Vlastní rekonstrukce silnice byla zahájena firmou Inženýrské stavby Brno s.r.o. v květnu. V rámci rekonstrukce průtahu se vyměnilo stávající asfaltové souvrství za nový živičný kryt s přídavkem drcené gumy, který snižuje hluk způsobený provozem automobilové dopravy. Dále byly zřízeny nové autobusové zálivy a přechody pro chodce, zajištěno náležité odvodnění a obnoveno dopravní značení.


„Jihomoravský kraj na jedné straně investuje nejvíce ve své historii – přes jeden a půl miliardy korun do rekonstrukce a obnovy silniční sítě. Na druhé straně to samozřejmě také znamenalo komplikace na řadě míst. Jsme v místě, které je páteřní spojnicí Brna a Vysočiny. Projíždějí tudy denně tisíce lidí a je jasné, že komplikovaná rekonstrukce zde znamenala velké problémy, zátěž zejména pro obce na objízdné trase,“ uvedl hejtman Michal Hašek.


Kraj podle něj připravuje rozpočet na rok 2016. Po prvním kole koaličních jednání je jasné, že doprava získá v příštím roce nejvíce prostředků na investice. Zatím není jasné, zda pomůže stát. Letos poprvé dal k dispozici krajům zhruba 4,5 miliardy korun. Na jižní Moravu doputovalo asi 350 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).


Opravený úsek v Kuřimi má celkovou délku 1,92 km. Náklady na rekonstrukci vozovky činí 22 milionů korun,  související náklady města na úpravy podél silnice pak 8 milionů korun. Současně byla během srpna opravena navazující silnice v úseku mezi Kuřimí a obcí Česká,. Její celková délka je 1,76 km. K financování této stavby byly použity prostředky z rozpočtu SFDI ve výši 6,1 milionu korun.

Text: Jan Marek

foto: facebook hejtmana